Novosti o proizvodima

  • Zaštita okoliša ambalaže još uvijek ima dug put

    Već 1947. godine neke razvijene zemlje su shvatile važnost zaštite životne sredine i izvele niz međunarodnih konvencija o zaštiti životne sredine.Za kozmetičku industriju, aerodinamičan, ekološki prihvatljiv materijal za pakovanje koji ne zagađuje...
    Čitaj više
  • Najpotpunije osnovno znanje o kozmetičkoj ambalaži

    1. Kutija u boji: kutija u boji - odnosi se na sklopivi karton i mikro valoviti karton napravljen od dva materijala: kartona i mikro valovitog kartona.Firma koja proizvodi kartone zove se fabrika štampe i ambalaže u boji ili skraćeno Fabrika kutija u boji.2. La...
    Čitaj više